ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4
w Białymstoku
Główna Stypednia na rok szkolny 2013/2014
Dziś jest 15.12.2018
Stypednia na rok szkolny 2013/2014

Stypendium szkolne 2013/2014

 

Pedagog szkolny informuje, że do dnia 16.09.2013 roku można składać wnioski
o stypendium szkolne. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł (netto).

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:

 1. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy i uprawnienie wystąpienia
  z wnioskiem
  ( np. odpowiednie strony dowodu osobistego zawierające informację o dzieciach, lub dowód osobisty i akt urodzenia ucznia,   w przypadku opiekuna dodatkowo dokument potwierdzający przyznanie opieki).
 2. Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające fakt zamieszkania ucznia
  na terenie Miasta Białegostoku.
 3. Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (w miesiącu złożenia wniosku - w przypadku utraty dochodu).
 4. Osoby bezrobotne powinny dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy.
 5. W przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego –
  zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
 6. W przypadku uzyskiwania alimentów – np. kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej/ przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.

            Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.bialystok.pl/578-stypendia-szkolne/default.aspx

 

            Wniosek na stypendium szkolne, wzór oświadczenia i pouczenie dostępne będą w sekretariacie szkoły oraz do pobrania w załącznikach.

Pedagog szkolny

Agnieszka Tarnowska-SitniczukOpublikowano: wtorek, 20, sierpień 2013 12:35
Kontakt
 
 
Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Porzeczkowa 11
15-815 Białystok

tel. (85) 653-08-60 (szkoła)

fax. (85) 653-08-61

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kalendarz
loader