ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4
w Białymstoku
Główna Informacja dla rodzicow klas III gimnazjum
Dziś jest 13.12.2018
Informacja dla rodzicow klas III gimnazjum

Uwaga rodzice klas III- przypominamy

 

I. Dostosowanie warunków egzaminacyjnych i formy sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych uczniów

 

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym publicznej poradni specjalistycznej) albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym niepublicznej poradni specjalistycznej) spełniającej warunki ustawy
o systemie oświaty. Opinia poradni powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin , ale nie wcześniej niż po ukończeniu VI klasy szkoły podstawowej. Opinia ta powinna zostać przedłożona dyrektorowi szkoły najpóźniej do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

4. O odpowiednie dostosowanie formy i warunków egzaminu rodzice/opiekunowie prawni ucznia występują pisemnie do dyrektora szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. Wniosek musi być udokumentowany odpowiednią opinią/orzeczeniem poradni wymienionej w punkcie 1. lub zaświadczeniem lekarskim. W przypadkach losowych orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie rodzice/opiekunowie mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.Opublikowano: czwartek, 10, październik 2013 07:16
Kontakt
 
 
Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Porzeczkowa 11
15-815 Białystok

tel. (85) 653-08-60 (szkoła)

fax. (85) 653-08-61

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kalendarz
loader