ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4
w Białymstoku
Główna Konkursy biblioteczne
Dziś jest 13.12.2018
Konkursy biblioteczne

 

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie wojewódzkim „Smaki dzieciństwa”. Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do biblioteki od 10 lutego 2014 r.

 

Regulamin Wojewódzkiego konkursu recytatorsko – fotograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych „Smaki dzieciństwa”

 1. Nazwa konkursu: Smaki dzieciństwa – wojewódzki konkurs recytatorsko-fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych.

- recytatorski (poezja)

- fotograficzny

 1. Organizatorzy konkursu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok
 2. Patronat Honorowy: w trakcie pozyskiwania: Podlaski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Białegostoku, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego
 3. Czas trwania konkursu : 
  13.01.-28.02. 2014 - nadsyłanie zgłoszeń na konkurs recytatorski oraz fotografii                                26.03.2014 - Gala Finałowa : Konkurs recytatorski (oba etapy), wręczenie nagród w obu kategoriach.
 1. Cele ogólne konkursu:

- popularyzowanie twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

- promowanie regionu i Polski, miejsc związanych z dzieciństwem,

- rozbudzanie pasji recytatorskich i fotograficznych,

- pogłębianie humanistycznych zainteresowań uczniów oraz ich uzdolnień twórczych,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,

- promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,

- zachęcanie do wystąpień publicznych, nabycie umiejętności autoprezentacji,

- nauka przyjaznej, zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

 1. Warunki uczestnictwa:

- w konkursie uczestniczą uczniowie szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego,

- każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów w każdej kategorii.

 1. Konkurs recytatorski:

- uczestnik prezentuje jeden wybrany przez siebie utwór o tematyce zgodnej z hasłem konkursu: poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – smaki dzieciństwa; czas recytacji: do 5 minut z tolerancją 15 sekund,

- wypełnia kartę uczestnictwa i przesyła do 28 lutego 2014 na adres Organizatora

(załącznik nr 1).

 • Prezentowane utwory oceniane będą przez jury pod względem następujących kryteriów:

-        wybór utworu w kontekście tematu konkursu,

-        stopień opanowania pamięciowego tekstu,

-        trafność interpretacji (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo mówienia),

-        ogólne wrażenie artystyczne,

-        czas prezentacji nie dłuższy niż 5 minut z tolerancją 15 sekund.

 • Przebieg konkursu:

Konkurs jest dwuetapowy:

a. I etap: eliminacje w grupach, wyłonienie 10 - 15 finalistów,

b. II etap: recytacja finalistów, wyłonienie zwycięzców przez główne jury.

 1. Kategoria: konkurs fotograficzny – „Smaki dzieciństwa”

- Każdy z autorów może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

- Fotografia może być wykonana aparatem analogowym lub cyfrowym.

- Zdjęcia: wymiary: minimalna wielkość 15x21cm, wydruk na papierze fotograficznym.

- W przypadku nadsyłania portretów prosimy o dołączenie zgody osoby sfotografowanej.

- Fotografia może być wcześniej wystawiana, brać udział w innym konkursie.

- Nie dopuszcza się fotomontażu.
- Dodatkowo, wraz z oryginałem, mile widziana jest wersja elektroniczna zdjęcia w formacie TIFF bądź JPG o najniższej kompresji (w celu późniejszej publikacji na stronie internetowej oraz w prezentacji multimedialnej).
- Każda praca na odwrocie musi zawierać (w podanej kolejności):
a. imię i nazwisko autora,
b. tytuł zdjęcia,
c. krótki opis (2-3 zdania).
- Prace należy przesyłać do 28.02.2014r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac na wystawie pokonkursowej, w materiałach i publikacjach bez zgody autora i uiszczenia autorowi należności finansowych.

- nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

9. Postanowienia końcowe.

- W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

- Nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji jury.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
-.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu.
- Wszystkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej konkursu www.zstio.net.pl.
- Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26 marca 2014.
- Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona do 16 kwietnia 2014 r. na stronie internetowej konkursu www.zstio.net.pl.

 

Uwaga! Termin składania zdjeć w konkursie “Pomniki znane i nieznane” został przedłużony do 13lutego 2014 r.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się w bibliotece.Opublikowano: piątek, 24, styczeń 2014 12:49
Kontakt
 
 
Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Porzeczkowa 11
15-815 Białystok

tel. (85) 653-08-60 (szkoła)

fax. (85) 653-08-61

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kalendarz
loader