ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4
w Białymstoku
Główna Artykuły archiwalne Praca OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KUCHARZ
Dziś jest 13.12.2018
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KUCHARZ

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KUCHARZ
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 15
IM. WIESŁAWA KAZANECKIE W BIALYMSTOKU

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego
w Białymstoku
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kucharza. 

Liczba wolnych miejsc pracy: 1

1. Przedmiot naboru:

- Stanowisko: kucharz

- Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Gimnazjum nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego
w Białymstoku ul . Porzeczkowa 11

- Okres zatrudnienia: zatrudnienie od 01.03.2016 r.

- Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

- Wymiar etatu: 1 etat,

- Zmianowość: jedna zmiana,

2. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba fizyczna, która :

- posiada wykształcenie kierunkowe średnie lub zawodowe z tytułem mistrza oraz 4 letni staż pracy w zawodzie,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 -dysponuje umiejętnością obsługi urządzeń AGD

3. Wymagania dodatkowe:

- Umiejętność pracy w zespole, w tym cierpliwość i opanowanie

- Kreatywność- w tym inicjatywność i pomysłowość

4. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku kucharza:

- Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowanie według nich posiłków

- Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidywanych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem

- Ścisłe przestrzeganie receptury przygotowanych posiłków

- Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia

- Zgodność kaloryczna przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną wartością

- Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych

- Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach

- Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem

- Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej

- Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni

- Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki, zleconych przez dyrektora

5. Warunki pracy na stanowisku:

- Praca w budynku Publicznego Gimnazjum nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku ul. Porzeczkowa 11

- Bezpośredni kontakt  z dziećmi i młodzieżą

- Praca w zespole

- Wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania

6. Wymagane dokumenty:

- CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”(Dz.U.Nr 133 poz.883 ze zm.).

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności np. zaświadczenia o odbytych szkoleniach lub kursach, referencje z poprzednich miejsc pracy itp.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Publicznego Gimnazjum nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku ul. Porzeczkowa 11
w terminie do 10.02.2016r.

Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Metody selekcji kandydatów

Pierwszy etap: sprawdzenie ofert kandydatów pod względem formalnym i dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do drugiego etapu.

Drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej

Publicznego Gimnazjum nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku www.pg15.bialystok.pl

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 085-6530860

 

Kontakt
 
 
Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Porzeczkowa 11
15-815 Białystok

tel. (85) 653-08-60 (szkoła)

fax. (85) 653-08-61

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kalendarz
loader