3 B
Data publikacji: 2018-02-01

  Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
8.00 J. POLSKI
Lubińska
205
BIOLOGIA
Gryc
200
wf_ch³.
KamińskaH
M
INF g.1
Czarnocki
213 K
INF g.2
Leszczyński
211 K
J. POLSKI
Lubińska
205
8.50 J. POLSKI
Lubińska
205
J.NIE g.2
Jacewicz
106
J. ANG g.1
Czarnomysy
109
wf_ch³.
KamińskaH
M
INF g.2
Leszczyński
211 K
INF g.1
Czarnocki
213 K
MATEMATYKA
Kiercul-Wysocka
203
9.45 WFdz
Pronobis
D
WFch³
Bielecki
D
J.NIE g.1
Jacewicz
106
J. ANG g.2
TichoniukD
108
KOSS
Tarasiuk
105
WF_DZ
Ciechan
D
WF_CH£
Szeszko
D
J. ANG g.2
TichoniukD
108
J.NIE g.1
Jacewicz
106
10.35 WFdz
Pronobis
D
WFch³
Bielecki
D
MATEMATYKA
Kiercul-Wysocka
203
KOSS
Tarasiuk
105
WF_DZ
Ciechan
D
WF_CH£
Szeszko
D
J. ANG g.1
Czarnomysy
110
J.NIE g.2
Jacewicz
106
11.35 MAT3
Kiercul-Wysocka
203
FIZ3
Panasewicz
208
J. POLSKI
Lubińska
205
FIZYKA
Panasewicz
208
MATEMATYKA
Kiercul-Wysocka
203
ZAJ.WYCH.
Lubińska
205
12.35 CHEMIA
Kaczorowski
111
REL_kat
Zawada-Grze¶nik
106
REL_kat
Zawada-Grze¶nik
206
ZAJ. ARTYST.
Zinówko
206
HISTORIA
So³omianko
104
13.30 J. ANG g.1
Czarnomysy
109
J. ANG g.2
TichoniukD
108
WFdz
Pronobis
D
WFch³
Bielecki
D
HISTORIA
So³omianko
104
J. POLSKI
Lubińska
205
WFdz
Pronobis
D
WF_CH£
Szeszko
D
14.20 GEOGRAFIA
Tichoniuk
104
WFch³
Bielecki
D
WFdz
Pronobis
D
MATEMATYKA
Kiercul-Wysocka
203
EDUK.BEZ.
W±do³owska
111
WFdz
Pronobis
D
WF_CH£
Szeszko
D
15.10 WDÆ
Tarasiuk
105
  WFdz
Pronobis
D
   
16.00     WFdz
Pronobis
D