Dr±gowska
Data publikacji: 2017-09-23

  Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
8.00     3 B
WF_CH£
M
   
8.50 2 D
WFch³
Kor.
3 F
WF_CH£
basen
3 B
WF_CH£
M
   
9.45 2 D
WFch³
Si³ow.
3 F
WF_CH£
basen
3 C
ZAJ.WYCH.
106
2 D
WFch³
Kor.
2 D
WFch³
Kor.
10.35   3 D
WF3dz_d+e
M
3 E
WF3dz_d+e
M
3 A
WF_CH£
D
3 E
WF3dz_d+e
Kor.
3 D
WF3dz_d+e
Kor.
3 D
WF3dz_d+e
M
3 E
WF3dz_d+e
M
11.35 3 D
WF3dz_d+e
M
3 E
WF3dz_d+e
M
3 C
WFdz
Kor.
3 A
WF_CH£
D
3 C
WFdz
Si³ow.
3 C
WFdz
M
12.35 3 C
WFdz
M
       
13.30          
14.20          
15.10          
16.00