KamiñskaH
Data publikacji: 2018-02-01

  Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
8.00     3 B
wf_ch³.
M
   
8.50 2 D
WFdz2_f+d
M
2 F
WFdz2_f+d
M
3 F
WF_CH£
basen
3 B
wf_ch³.
M
   
9.45 2 D
WFdz2_f+d
M
2 F
WFdz2_f+d
M
3 F
WF_CH£
basen
2 C
WFdz
D
2 D
WFdz2_f+d
M
2 F
WFdz2_f+d
M
2 D
WFdz2_f+d
M
2 F
WFdz2_f+d
M
10.35 2 C
WFdz
M
3 E
WFch³
Kor.
2 A
WF_DZ
Kor.
3 E
WFch³
M
3 E
WFch³
Si³ow.
11.35 3 E
WFch³
D
3 C
WFch³
M
2 A
WF_DZ
M
  3 C
WFch³
Kor.
12.35 3 C
WFch³
Kor.
      3 C
WFch³
Si³ow.
13.30   2 C
WFdz
M
     
14.20   2 C
WFdz
Kor.
     
15.10          
16.00