K±dzior
Data publikacji: 2018-02-01

  Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
8.00          
8.50 2 F
WFch³
boisko
2 F
WFch³
basen
2 F
WFch³
boisko
2 F
WFch³
boisko
2 F
WFch³
boisko
9.45 2 F
WFch³
boisko
2 F
WFch³
basen
2 F
WFch³
boisko
2 F
WFch³
boisko
2 F
WFch³
boisko
10.35          
11.35          
12.35          
13.30          
14.20          
15.10          
16.00