KamiñskaH
Data publikacji: 2017-09-23

  Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
8.00          
8.50 2 D
WFdz2_f+d
M
2 F
WFdz2_f+d
M
       
9.45 2 D
WFdz2_f+d
M
2 F
WFdz2_f+d
M
  2 C
WFdz
D
2 D
WFdz2_f+d
M
2 F
WFdz2_f+d
M
2 D
WFdz2_f+d
M
2 F
WFdz2_f+d
M
10.35 2 C
WFdz
M
3 E
WFch³
Kor.
2 A
WF_DZ
Kor.
3 E
WFch³
M
3 E
WFch³
Si³ow.
11.35 3 E
WFch³
D
3 C
WFch³
M
2 A
WF_DZ
M
3 C
WFch³
M
3 C
WFch³
Si³ow.
12.35 3 C
WFch³
Si³ow.
       
13.30   2 C
WFdz
M
     
14.20   2 C
WFdz
Kor.
     
15.10          
16.00